ECOST - Center of Ecological System and Technologies heb   rus   eng
עמוד הבית
חדשות
יצירת קשר
אודות אקוסט
מומחי אקוסט
פרוייקטים חברתיים
פרויקטים מדעיים
פרויקטים בתעסוקה
חוברות ומאמרים
אלבום התמונות
  

תוכנית עבודה לתקופה אוקטובר - דצמבר 2009

קורס "בוטניקה שימושית" בירושלים

נובמבר-דצמבר 2009
יום פעילות – יום ג'
מקום העברת הפעילות - בית קהילות העולים, ירושלים
זמני העברת הפעילות: מ- 18:00 – 20:00
מדריכה: טטיאנה שימל

פרטי הקורס

 

קורס באיכות הסביבה למבוגרים במעלה אדומים

יום פעילות – יום ד'
מקום העברת הפעילות – עולם ישיבות בעיריית מעלה אדומים
זמני העברת הפעילות – בימי רביעי משעה 17:00 עד 20:00
 מדריך – איליה לינגר

פרטי הקורס

 

קורס "בעיות אקולוגיות בישראל" בירושלים

נובמבר-דצמבר 2009
יום פעילות – יום ג'
מקום העברת הפעילות - בית קהילות העולים, ירושלים
זמני העברת הפעילות: מ- 20:00 – 22:00
מדריכה: יאן פריבורוטסקי

פרטי הקורס

תוכנית עבודה בנתיבות

יום פעילות : יום ד'
מקום העברת הפעילות : שכונת נטעים – מיקלט מס' 65
זעת העברת פעילות: מ- 11:00 עד 14:00
מדריך: אלכסנדר פורמן

פרטי תוכני העבודה בנתיבות


ירושלים: קורס "בוטניקה שימושית"

נובמבר-דצמבר 2009
יום פעילות – יום ג'
מקום העברת הפעילות - בית קהילות העולים, ירושלים
זמני העברת הפעילות: מ- 18:00 – 20:00
מדריכה: טטיאנה שימל

תאריך נושא
3.11 הכרת מערכת הצמחים בישראל. דוגמאות הצמחים, המלצות גידולם
10.11 איברים וגטטיביים של הפרחים. דוגמאות הצמחים, המלצות גידולם
17.11 איברים רפרודוקטיביים של הפרחים. דוגמאות הצמחים, המלצות גידולם
24.11 צורות חיים של הצמחים. דוגמאות הצמחים, המלצות גידולם
1.12 סידור פרחים חורפי. דוגמאות הצמחים, המלצות גידולם
22.12 שינוים עונתיים של צמחי גן. דוגמאות הצמחים, המלצות גידולם
29.12 המגוון הביולוגי של עולם הצמחים בישראל. דוגמאות הצמחים, המלצות גידולם


ירושלים: קורס "בעיות אקולוגיות בישראל"

נובמבר-דצמבר 2009
יום פעילות – יום ג'
מקום העברת הפעילות - בית קהילות העולים, ירושלים
זמני העברת הפעילות: מ- 20:00 – 22:00
מדריכה: יאן פריבורוטסקי

 • הרצאות 
  • פסולת מוצקה והגנה על מקורות המים
  • איכות הסביבה האווירית, והשפעת פליטת הגזים מהתעשייה והתחבורה עליה 
  • סוגיות רפואיות- אקולוגיות והקשר שלהם ליהדות
  • משבר המים בישראל ודרכים להתגבר עליו
  • החוקים להגנה על איכות הסביבה
  • אקולוגיה ותרבות ותפקידם בפיתוח יציב של האזור
  • היבטים כלכליים של הגנת הסביבה
  • תפקיד התודעה היהודית במימוש ההתפתחות היציבה של ישראל והתנדבות עולים
  • ייחודיות המערכת האקולוגית בישראל והקשר שלה ליהדות
  • מקורות המים של ישראל, ייחודם והקשר ההדדי בינם לבין סוגיות חברתיות- פוליטיות
  • גיאואקולוגיה והקשר שלה למיקום מקורות המים של ישראל
  • פסולת מוצקה והגנה על מקורות המים
  • איכות הסביבה האווירית, והשפעת פליטת הגזים מהתעשייה והתחבורה עליה 
  • סוגיות רפואיות- אקולוגיות והקשר שלהם ליהדות
  • הבסיס הרפואי- אקולוגי והחברתי- פוליטי של ישראל בר קיימא
  • אקולוגיה, דמוקרטיה והתפתחות החברה האזרחית
  • אקולוגיה ותרבות ותפקידם בפיתוח יציב של האזור
  • החוקים להגנה על איכות הסביבה
  • הצדק האקולוגי ואפשרות מימושו בישראל
 • סמינרים 
  • הקשר ההדדי של בעיות המים בישראל לסוגיות חברתיות- פוליטיות
  • האקולוגיה ומוזיקה לילדים
  • התפתחות בת קיימה של ישראל
  • מניעת ההשלכות של פעילות המשקים על הסביבה
  • המצב האקולוגי של ישראל כאינדיקטור לדמוקרטיה ותרבות
 • ימי עיון 
  • מה יכולים לעשות העולים על מנת לשפר את המצב האקולוגי בישראל?
  • המגוון הביולוגי של הטבע בישראל
 • סיורים 
  • המתקנים העירוניים לניקוי השפכים בירושלים
  • חיי הבר והצמחייה בישראל
  • סיור בחנויות טבע וקבלת מידע על תזונה נכונה

מעלה אדומים: קורס באיכות הסביבה למבוגרים במעלה אדומים

יום פעילות – יום ד'
מקום העברת הפעילות – עולם ישיבות בעיריית מעלה אדומים
זמני העברת הפעילות – בימי רביעי משעה 17:00 עד 20:00
 מדריך – איליה לינגר

 • הרצאות בתאריכים: 14.10, 21.10, 4.11 ו-11.11
 • סדנא בתאריך: 18.11
 • סמינרים בתאריכים: 25.11 ו-9.12
 • יום עיון בתאריך: 23.12 

נתיבות

יום פעילות : יום ד'
מקום העברת הפעילות : שכונת נטעים – מיקלט מס' 65
זעת העברת פעילות: מ- 11:00 עד 14:00
מדריך: אלכסנדר פורמן

תאריך שם החוג נושא סוג
7.10 גאוגרפיה "מסביב לעולם" גרמניה (טבע) הרצאה
7.10 תיירות בארץ עולם החי של הגליל הרצאה
14.10 עולם הטבע מונחים אקולוגיים סמינר
14.10 אדם וטבע עיצוב של גינה סמינר
21.10 גאוגרפיה "מסביב לעולם" גרמניה (אתרים היסטוריים) הרצאה
21.10 תיירות בארץ עולם החי בים קינרת הרצאה
28.10 עולם הטבע ניתוח נופי סמינר
28.10 אדם וטבע גנים ופארקים של גרמניה הרצאה
4.11 גאוגרפיה "מסביב לעולם" ערי גרמניה הרצאה
4.11 תיירות בארץ טיול לפארק "אוטופיה" סיור
11.11 עולם הטבע יערות ושמורות הטבע של גרמניה הרצאה
11.11 אדם וטבע סוגים של עיירות מרפא הרצאה
18.11 גאוגרפיה "מסביב לעולם" מוזאונים של גרמניה הרצאה
18.11 תיירות בארץ שמורת הטבע של עמק החולה הרצאה
25.11 עולם הטבע מונחים אקולוגיים סמינר
25.11 אדם וטבע סוגים של מי מרפא סמינר
2.12 גאוגרפיה "מסביב לעולם" אוסטריה (טבע) הרצאה
2.12 תיירות בארץ מקורות של הירדן סמינר
9.12 עולם הטבע הרי האלפים הרצאה
9.12 אדם וטבע אלפינאריום בגינה הרצאה
16.12 גאוגרפיה "מסביב לעולם" ערי אוסטריה הרצאה
16.12 תיירות בארץ צימרים בגליל הרצאה
23.12 עולם הטבע נופי אלפים הרצאה
23.12 אדם וטבע צמחים לאלפינאריום סמינר
30.12 גאוגרפיה "מסביב לעולם" שוויץ הרצאה
30.12 תיירות בארץ הר חרמון הרצאה